INCOME LIFE

Gradiva za medije

27.06.2012
Več

Novinarska konferenca »Projekt INCOME za varnejšo preskrbo s pitno vodo«

Danes, 27.6., je v prostorih JP Vodovod-Kanalizacija potekala novinarska konferenca ob zaključku projekta INCOME.

22.06.2012
Več

Novinarska konferenca ob zaključku projekta INCOME

Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 27.6.2012, ob 10.30 uri.

05.06.2012
Več

Poročilo za javnost o projektu INCOME

V juniju je izšlo poročilo za javnost, v katerem si lahko preberete, kakšen je bil namen projekta INCOME, kateri so njegovi najpomembnejši dosežki in kaj vse je mesto Ljubljana s projektom pridobilo.

31.01.2012
Več

Izvedene aktivnosti projekta INCOME v letu 2011

Projektna skupina INCOME je v letu 2011 uspešno sledila načrtom. Potrditev, da je dosedanji potek projekta sledil zastavljenim ciljem, v skladu s pričakovanji sofinancerjev, smo prejeli tudi na nadzornem obisku predstavnikov Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor.

17.06.2011
Več

Ali je trajnostna raba vodovarstvenega prostora uresničljiv cilj?

4. delavnica INCOME, ki je potekala v četrtek, 16.6., je iskala odgovore na vprašanje, ali je urbana raba prostora z dolgoročnim sprejemljivim vplivom na okolje mogoča.

20.05.2011
Več

Problematika divjih odlagališč: potreben je celosten in sistematičen pristop

V četrtek, 19.5., je v prostorih JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o. v okviru projekta INCOME potekala delavnica »Desetletja divjih odlagališč. Ali res ne zmoremo najti poti do učinkovitih rešitev?«.

03.02.2011
Več

Izvedene aktivnosti projekta INCOME v 2010

Projektna skupina INCOME je v letu 2010 uspešno sledila začrtanim ciljem in izvedla vse načrtovane aktivnosti. Dosedanjo uspešnost projekta so potrdili tudi predstavniki Evropske komisije na nadzornem obisku, ki je potekal v maju 2010.

31.01.2011
Več

Druga delavnica INCOME: »Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov?«

V četrtek, 27. 1. 2011, je v prostorih JP VODOVOD-KANALIZACIJA d. o. o. potekala druga INCOME delavnica, »Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov?«.

15.10.2010
Več

Delavnica Register onesnaževalcev, izjava za javnost

V četrtek, 14. 10. 2010, je v prostorih JP VODOVOD-KANALIZACIJA d. o. o. potekala delavnica Register onesnaževalcev – zadetek INCOME v polno ali slepa ulica?

28.01.2010
Več

Medijsko obvestilo, januar 2010

Z zaključkom leta 2009 je INCOME, aktualni okoljevarstveni projekt (angl.: Improved management of contaminated aquifers by integration of source tracking, monitoring tools and decision strategies), usmerjen v varovanje vodnih virov v Ljubljani, zaključil tudi vse dejavnosti, ki so bile načrtovane v pripravljalnem obdobju projekta.

20.11.2009
Več

Skrb za pitno vodo

Pripravili smo slikovit spot, ki v ljudeh budi zavest o pomenu vodnih virov in skrb zanje.

15.09.2009
Več

Podpis pogodb o sofinanciranju

Na tiskovni konferenci je bila podpisana pogodba o sofinanciranju projekta INCOME.