INCOME LIFE
Površje Ljubljanskega polja
Ročna črpalka za podzemno vodo
Avtomatska merilna postaja v Hrastju
3. sestanek projektne skupine INCOME je potekal 17.4.2009.
Uvodni nagovor direktorja tehnično-investicijskega sektora JP VO-KA, g. Jožeta Bogolina
Delavica INCOME
Dr. Brigita Jamnik
Dr. Brigita Jamnik
Dr. Brigita Jamnik, vodja projekta