INCOME LIFE

Financiranje

Proračun projekta INCOME znaša 1.804.915 EUR. Delež sofinanciranja Evropske komisije znaša 834.860 EUR (47%).

Sofinancerji

Projekt INCOME sofinancirata Mestna občina Ljubljana (www.ljubljana.si) in Ministrstvo za okolje in prostor (www.mop.gov.si).