INCOME LIFE

CGP projekta INCOME

Logotip projekta INCOME v grafični obliki predstavlja zaščito podzemnih vodnih virov. Črka C ščiti črko O, ki predstavlja podzemne vodne vire.

Poleg logotipa je dodan slogan, v slovenščini »Skrb za vodo« in v angleščini »Water Care«. Slogan dodatno pojasnjuje namen projekta.

INCOME:

  • Improved Management of Contaminated Aquifers by Integration of Source Tracking, Monitoring Tools and Decision Strategies
  • Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov - povezava postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja